STRAIN

A'I GWMNI

AND COMPANY

14A Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd

01758 455500

office@strainandco.co.uk

North Wales Beach

Cyfraddau Cleientiaid Preifat

Cyfieithiad i ddilyn yn fuan...

 

Criminal and Civil Litigation

Our hourly rate is £201.00

We charge £20.10 per item for:
Letters/Emails out
Telephone calls
£0.45 per mile travelled

Letters/Emails IN are charged at £10.05

Family / Matrimonial

Our hourly rate is £177.00

We charge £17.70 per item for:
Letters/Emails out
Telephone calls
£0.45 per mile travelled

Letters/Emails IN are charged at £8.85

Wills / Powers of attorney

Preparing:
Will £200.00 + VAT
Power of Attorney £400.00 + VAT

 

Mae Ein Arbenigedd yn Cynnwys:

> Anaf Personol
> Cyfraith Teulu
> Trosedd
> Ymgyfreitha Cyffredinol

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: 14A Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd

Ffôn: 01758 455500

E-bost: office@strainandco.co.uk

facebook twitter

© 2019 Strain a'i Gwmni. Rheolir ac Awdurdodir gan yr SRA rhif 644052. Cedwir Pob Hawl. Rhybudd Preifatrwydd.

Gwefan gan Delwedd.