STRAIN

A'I GWMNI

AND COMPANY

14A Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd

01758 455500

office@strainandco.co.uk

pwllheli

Anaf Personol

Dim Bûdd - Dim Bill

Mae gan bobl sydd yn dioddef anaf o ganlyniad i ddigwyddiad lle nad oes bai arnynt yr hawl i gael iawndal am eu poen, dioddefiant ag unrhyw golledion ariannol sy’n dilyn. Mae gennym Adran o fewn y cwmni sydd â 25 mlynedd o brofiad mewn delio gyda phob math o hawliadau am iawndal, o anaf whiplash i anafiadau trychinebus sy’n golygu hawlio miliynnau o bunnoedd. Rydym yn delio gyda phob achos fel bo’r angen gan ymateb i ofynion yr unigolyn, dod o hyd i Arbennigwyr Meddygol a Bargyfreithwyr Arbenigol yn y maes ynghŷd ag Arbenigwyr Ail-Sefydlu. Mae’r broses gyfreithiol o wneud hawliad am anaf personol wedi mynd trwy sawl newid ac mae hyn yn parhau. Mae Porth Anaf Personol Ar-lein wedi ei sefydlu ar gyfer achosion bychain a rhagwelir y bydd newidiadau ym mhrosesau y Llys Sirol wrth ddelio gydag ystod o fathau o achosion. Rydym yn dal i gynnig gwasanaeth “Dim Bûdd - Dim Bill” felly os nad ydym yn llwyddo i gael arian i chi ni fydd yn rhaid i chi dalu tuag at unrhyw gostau.

Er mwyn trefnu ymgynghoriad cychwynol am ddim am eich achos, gallwch lenwi a dychwelyd y Ffurflen Gwerthuso Damwain sydd i’w chael i'w brintio yma, neu yn ddigidol isod. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae gennych dair mlynedd o ddyddiad y ddamwain i ddechrau achos ond gorau po gyntaf y cychwynir yr achos er mwyn cael y canlyniad gorau bosib.

Cliciwch yma i lenwi ein Ffurflen Gwerthuso Damwain ar-lein

 

Mae Ein Arbenigedd yn Cynnwys:

> Anaf Personol
> Cyfraith Teulu
> Trosedd
> Ymgyfreitha Cyffredinol

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: 14A Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd

Ffôn: 01758 455500

E-bost: office@strainandco.co.uk

facebook twitter

Ffurflen Gwerthuso Damwain

Cyfieithiad i ddilyn yn fuan...

 

© 2019 Strain a'i Gwmni. Rheolir ac Awdurdodir gan yr SRA rhif 644052. Cedwir Pob Hawl. Rhybudd Preifatrwydd.

Gwefan gan Delwedd.