STRAIN

A'I GWMNI

AND COMPANY

14A Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd

01758 455500

office@strainandco.co.uk

pwllheli

Cydnabyddiaeth a Cymhwysterau

Mae gan y Gwmni cytundeb gyda’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol i ariannu cyngor yn Orsedd yr Heddlu, yn Llysoedd Ynadon, yn Llysoedd y Goron ac yn y Llysoedd Apêl. Mae hyn hefyd yn gallu cynnwys achosion sydd yn ymwneud a meddiannu eiddo ag asedau yn sgil achosion Troseddol a materion amlinellol yn y Llysoedd Sifil.

Mae’r Cwmni yn cynnwys aelodaeth o Gymdeithas Cyfreithwyr Anafiadau Personol a’r corff dros Gyfreithwyr Cyfraith Teulu, Resolution.

 

 

 

 

 

 

 

Mae Ein Arbenigedd yn Cynnwys:

> Anaf Personol
> Cyfraith Teulu
> Trosedd
> Ymgyfreitha Cyffredinol

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: 14A Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd

Ffôn: 01758 455500

E-bost: office@strainandco.co.uk

facebook twitter

© 2019 Strain a'i Gwmni. Rheolir ac Awdurdodir gan yr SRA rhif 644052. Cedwir Pob Hawl. Rhybudd Preifatrwydd.

Gwefan gan Delwedd.