STRAIN

A'I GWMNI

AND COMPANY

14A Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd

01758 455500

office@strainandco.co.uk

pwllheli

Blog

QC Misconduct & Its broader Impact (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2022-06-10

Courts Oxford

...darllen mwy

Justice Secretary Getting Tough on Prisoner Release (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2022-06-10

...darllen mwy

A journalist and his sources (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2022-03-28

Journalist asking questions

...darllen mwy

Fflachio seibr

Dyddiad: 2022-03-17

Cyberflashing - Facebook Logo

...darllen mwy

Counterfeit and pirated goods (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2022-03-17

Gucci

...darllen mwy

Twyll Tinder

Dyddiad: 2022-02-23

TINDER

...darllen mwy

Use of a mobile phone or hand-held device (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2022-02-07

Mast signal ffon

...darllen mwy

Cyber laws (Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2022-01-18

...darllen mwy

Achosion cytundeb hunanladdiad,a “lladd tosturiol” fel y’i gelwir.

Dyddiad: 2022-01-18

...darllen mwy

Rape prosecutions.(Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2021-12-20

...darllen mwy

Ariannu’r Heddlu

Dyddiad: 2021-12-20

...darllen mwy

Trwyddedau gyrru a thowio.

Dyddiad: 2021-12-01

Trwyddedau gyrru

...darllen mwy

Drivers and mobile phones (Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2021-11-22

[Image credit:

...darllen mwy

When consent isn't consent (Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2021-08-13

[Image credit: Informed Consent

...darllen mwy

Heddwas,taser a dynladdiad.

Dyddiad: 2021-08-13

[Image credit: Police issue X26 TASER-white.jpg

...darllen mwy

Troseddwyr yn dioddef o anhwylder meddwl

Dyddiad: 2021-07-26

...darllen mwy

Modernising Communications offences (Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2021-07-26

Social Media

...darllen mwy

Detention of seized cash (Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2021-06-17

[Image credit:

...darllen mwy

Erlyniadau Hillsborough

Dyddiad: 2021-06-15

...darllen mwy

Assault sentencing guidelines (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2021-06-01

...darllen mwy

Harbouring an escapee (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2021-05-25

[Image credit:

...darllen mwy

Ymddygiad o reoli a gorfodi.

Dyddiad: 2021-05-25

Youth [Image credit:

...darllen mwy

A yw eich dedfryd yn llai os ydych o gymeriad da?

Dyddiad: 2021-04-26

...darllen mwy

Lleihau trosedd a chreu cymunedau mwy diogel.

Dyddiad: 2021-04-26

...darllen mwy

Rheithwyr byddar.

Dyddiad: 2021-04-26

...darllen mwy

Prison visits (Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2021-04-26

Prison visits

...darllen mwy

Facebook and fraud (Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2021-04-26

Facebook and fraud

...darllen mwy

Merched ar gyfnod byr o garchar

Dyddiad: 2021-04-26

Merched ar gyfnod byr o garchar.

...darllen mwy

Judge as Referee (Saesneg yn Unig)

Dyddiad: 2021-01-21

Massimo Busacca Referee Switzerland

...darllen mwy

Custody Time Limits & Young Defendants (Saesneg yn unig..)

Dyddiad: 2021-01-18

Youth court

...darllen mwy

Sexual assault and intent (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2021-01-06

Touch

...darllen mwy

Rhyddhau dan ymchwiliad.

Dyddiad: 2021-01-06

Bwc

...darllen mwy

Autism and crime (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2021-01-06

Autism

...darllen mwy

Intentionally assisting offences (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2021-01-06

Heddlu

...darllen mwy

Gorchymyn atafaelu, Awdurdodau Lleol a Tai Aml-ddeiliadaeth.

Dyddiad: 2021-01-06

Arian

...darllen mwy

Modern Slavery (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2021-01-06

Slavery

...darllen mwy

Canllawiau dedfrydu newydd ar gyfer drylliau tanio

Dyddiad: 2020-12-09

Gwn

...darllen mwy

Misconduct in Public Office (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-12-07

Police Car

...darllen mwy

Drylliau Tanio

Dyddiad: 2020-11-27

Gynnau pwerus, ymgynghoriad cyfraith cymru, saethu, reiffl aer

...darllen mwy

Reviewing a sentence (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-11-20

Image of the Royal Court of Justice

...darllen mwy

Trafod Cyn Cyhuddo

Dyddiad: 2020-11-16

Car Heddlu

...darllen mwy

Swyddogion yr Heddlu a phrofi adnabyddiaeth

Dyddiad: 2020-10-29

Train station

...darllen mwy

Rape prosecutions (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-10-29

Shadow

...darllen mwy

Planning Law – An expensive business (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-10-29

Tree

...darllen mwy

Human trafficking as a defence (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-10-29

Map

...darllen mwy

Memory Fallibility (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-09-28

Memory

...darllen mwy

Disclosure of criminal records (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-09-22

Forgive graffiti

...darllen mwy

Law Commission advises the government to get tough on online abuse (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-09-11

...darllen mwy

Cynllun adfer llysoedd troseddau

Dyddiad: 2020-09-09

Face mask

...darllen mwy

Cyfrinachau ac Ysbiwyr

Dyddiad: 2020-09-03

Secrets and spies

...darllen mwy

Jurors - When They Misbehave (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-08-10

Alternate Juror

...darllen mwy

Dedfrydu troseddwyr yn dioddef o anhwylder meddwl

Dyddiad: 2020-07-22

Dedfrydu troseddwyr yn dioddef o anhwylder meddwl

...darllen mwy

Freelance Justice – the role of ‘paedophile hunters’ (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-07-16

Freelance Justice – the role of ‘paedophile hunters’

...darllen mwy

Publishing Hate Material - Tough Sentences Can Follow (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-06-19

Image credit:

...darllen mwy

A Summer of Protest? (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-06-16

protest

...darllen mwy

When Will I Be Sentenced? (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-06-11

Court Room

...darllen mwy

Difrodi Cerfluniau. Goblygiadau Dedfrydu

Dyddiad: 2020-06-09

Cerfluniau

...darllen mwy

Increase in sentences for aggravation related to disability, sexual orientation or transgender identity (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-06-02

consulting

...darllen mwy

Penalty Points - Avoiding Double Counting (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-05-11

Car

...darllen mwy

Yr Adain Dde Eithafol a Therfysgaeth

Dyddiad: 2020-05-04

Heddlu

...darllen mwy

Death by dangerous driving and causation (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-04-09

Damwain Car

...darllen mwy

Tystiolaeth Arbenigwr

Dyddiad: 2020-04-02

fingerprint

...darllen mwy

Covid 19 Lockdown - the law (Saesneg yn unig)

Dyddiad: 2020-03-31

LOCKDOWN

...darllen mwy

Cyfraith Argyfwng yn awr mewn grym.

Dyddiad: 2020-03-30

Emergency

...darllen mwy

Covid 19 and Business Closure - Legal Obligations (Cyfieithiad i ddilyn)

Dyddiad: 2020-03-24

Coronavirus

...darllen mwy

Tystiolaeth Amgylchiadol

Dyddiad: 2020-03-05

Gwaed

...darllen mwy

Prosecuting Without A 'Victim'

Dyddiad: 2020-02-17

Playing Politics with Crime?

...darllen mwy

Speeding and GPS – Does the camera lie?

Dyddiad: 2020-02-12

Speeding and GPS – Does the camera lie?

...darllen mwy

"Blackmail" - "...attempted murder of the soul."

Dyddiad: 2020-02-11

...darllen mwy

Diwedd i ryddhad awtomatig i rai unigolion ddedfrydwyd am droseddau terfysgol.

Dyddiad: 2020-02-05

Diwedd i ryddhad awtomatig i rai unigolion ddedfrydwyd am droseddau terfysgol.

...darllen mwy

Covert Filming of Sexual Activity

Dyddiad: 2020-01-30

Covert Filming of Sexual Activity

...darllen mwy

Cyfraith Helen

Dyddiad: 2020-01-17

Cyfraith Helen

...darllen mwy

Cyffuriau yn gysylltiedig a threisio, ac ymateb y gyfraith.

Dyddiad: 2020-01-13

Cyffuriau yn gysylltiedig a threisio, ac ymateb y gyfraith.

...darllen mwy

It's Christmas Time! But Also, Business As Usual For Us

Dyddiad: 2019-12-23

It's Christmas Time! But Also, Business As Usual For Us

...darllen mwy

Criminal Law in 2020 - What Can We Expect

Dyddiad: 2019-12-23

Criminal Law in 2020 - What Can We Expect

...darllen mwy

Animals - Disqualification from Keeping

Dyddiad: 2019-12-10

Animals - Disqualification from Keeping

...darllen mwy

Online Abuse, Courts Keep Up with Modern Techniques

Dyddiad: 2019-12-05

Online Abuse, Courts Keep Up with Modern Techniques

...darllen mwy

Chwarae Gwleidyddiaeth yn erbyn Tor-cyfraith.

Dyddiad: 2019-11-29

Chwarae Gwleidyddiaeth yn erbyn Tor-cyfraith.

...darllen mwy

Dieuog a blin - angen ymateb pwyllog

Dyddiad: 2019-11-26

Dieuog a blin - angen ymateb pwyllog

...darllen mwy

Pizza yn alibi

Dyddiad: 2019-11-19

Pizza yn alibi

...darllen mwy

Investigating Death

Dyddiad: 2019-11-06

Investigating Death

...darllen mwy

Tynhau ar Reolau Iechyd a Diogelwch

Dyddiad: 2019-10-28

Tynhau ar Reolau Iechyd a Diogelwch

...darllen mwy

Delayed Justice

Dyddiad: 2019-10-26

Delayed Justice

...darllen mwy

Stop and Search

Dyddiad: 2019-10-22

Stop and Search

...darllen mwy

Public Order - New Sentencing Guidelines

Dyddiad: 2019-10-17

Public Order - New Sentencing Guidelines

...darllen mwy

Diplomatic Immunity

Dyddiad: 2019-10-08

Diplomatic Immunity

...darllen mwy

Conservatives Signal Tougher Sentencing Regime

Dyddiad: 2019-10-02

Conservatives Signal Tougher Sentencing Regime

...darllen mwy

More Sentences at Risk of Prosecution Appeal

Dyddiad: 2019-09-17

More Sentences at Risk of Prosecution Appeal

...darllen mwy

The Cut-Throat Defence

Dyddiad: 2019-09-17

The Cut-Throat Defence

...darllen mwy

Meysydd awyr, Awyrennau ac Alcohol

Dyddiad: 2019-09-06

Meysydd awyr, Awyrennau ac Alcohol

...darllen mwy

Sentencing and Delay - Can it work in your favour?

Dyddiad: 2019-08-22

Sentencing and Delay - Can it work in your favour?

...darllen mwy

Can the police use a statement you make in family proceedings to investigate, and possibly prosecute you for an offence?

Dyddiad: 2019-08-20

Can the police use a statement you make in family proceedings to investigate, and possibly prosecute you for an offence?

...darllen mwy

Deg mlynedd am lofruddiaeth ddwbl: edrych tu hwnt i’r penawdau

Dyddiad: 2019-08-20

Deg mlynedd am lofruddiaeth ddwbl: edrych tu hwnt i’r penawdau.

...darllen mwy

Brexit, firearms and other laws

Dyddiad: 2019-08-20

Brexit, firearms and other laws

...darllen mwy

Adolygu Diogelwch ar y Ffyrdd. Mwy o Ddeddfau Newydd?

Dyddiad: 2019-07-30

Adolygu Diogelwch ar y Ffyrdd. Mwy o Ddeddfau Newydd?

...darllen mwy

Prison rehabilitation and employment

Dyddiad: 2019-07-23

Prison rehabilitation and employment

...darllen mwy

Data Protection - A Shifting Focus

Dyddiad: 2019-07-17

Data Protection - A Shifting Focus

...darllen mwy

Prisoner Benefits and Incentives

Dyddiad: 2019-07-15

Prisoner Benefits and Incentives

...darllen mwy

Arson a difrod troseddol

Dyddiad: 2019-07-03

Arson a difrod troseddol

...darllen mwy

Why hasn’t Michael Gove been arrested?

Dyddiad: 2019-06-24

Why hasn’t Michael Gove been arrested?

...darllen mwy

Carchar yn brofiad anodd

Dyddiad: 2019-06-21

Carchar yn brofiad anodd

...darllen mwy

Prosecuting Sexual Offences - Time for a rethink?

Dyddiad: 2019-06-17

Prosecuting Sexual Offences - Time for a rethink?

...darllen mwy

Sally Challen: achos yn deillio o reolaeth a gorfodaeth

Dyddiad: 2019-06-13

Sarah Challen: achos yn deillio o reolaeth a gorfodaeth

...darllen mwy

Release on Temporary Licence

Dyddiad: 2019-06-03

Release on Temporary Licence

...darllen mwy

Sentencing - Breaking the Code

Dyddiad: 2019-06-03

Sentencing - Breaking the Code

...darllen mwy

Erlyniadau Preifat. (Gwneud ‘run fath a Boris?)

Dyddiad: 2019-06-03

Erlyniadau Preifat. (Gwneud ‘run fath a Boris?)

...darllen mwy

Who Guards the Guards?

Dyddiad: 2019-05-14

Who Guards the Guards?

...darllen mwy

GOR-YRRU: pa mor gyflym yw rhy gyflym?

Dyddiad: 2019-05-09

GOR-YRRU: pa mor gyflym yw rhy gyflym?

...darllen mwy

Listen, do you want to know a secret?

Dyddiad: 2019-05-03

Listen, do you want to know a secret?

...darllen mwy

Focus On Forensics

Dyddiad: 2019-05-01

Focus On Forensics

...darllen mwy

HEDDLU CUDD - mynd yn rhy bell, tu hwnt i’w dyletswyddau.

Dyddiad: 2019-04-30

HEDDLU CUDD - mynd yn rhy bell, tu hwnt i’w dyletswyddau

...darllen mwy

Government Tightens Terrorism Laws

Dyddiad: 2019-04-15

Government Tightens Terrorism Laws

...darllen mwy

'Rheithgor crog' –nid cynddrwg ag mae’n swnio

Dyddiad: 2019-04-08

'Rheithgor crog' –nid cynddrwg ag mae’n swnio

...darllen mwy

Apel o du hwnt i’r bed

Dyddiad: 2019-04-02

Apel o du hwnt i’r bed

...darllen mwy

Prosecution Time Limits

Dyddiad: 2019-03-06

Prosecution Time Limits

...darllen mwy

GPS Electronic Monitoring, Big Brother Will be Watching

Dyddiad: 2019-02-20

GPS Electronic Monitoring, Big Brother Will be Watching

...darllen mwy

Ms. Nicola Jones yn cael ei phenodi fel barnwr cylchdaith ar gylchdaith Cymru

Dyddiad: 2019-02-12

Ms. Nicola Jones yn cael ei phenodi fel barnwr cylchdaith ar gylchdaith Cymru

...darllen mwy

Review of the Parole Board

Dyddiad: 2019-02-06

Review of the Parole Board

...darllen mwy

Achosi marwolaeth drwy yrru’n beryglus – cwestiynau yn codi ynglyn a dedfrydu

Dyddiad: 2019-02-05

...darllen mwy

Broken Criminal Justice System

Dyddiad: 2019-01-31

...darllen mwy

Deddfau Seneddol i gryfhau’r gyfraith ynglyn a voyeuriaeth (h.y.sbecian a thynnu lluniau dillad ac o dan ddillad)

Dyddiad: 2019-01-30

Deddfau Seneddol i gryfhau’r gyfraith ynglyn a voyeuriaeth (h.y.sbecian a thynnu lluniau dillad ac o dan ddillad)

...darllen mwy

Rhybuddion Gwarchod Cymunedol

Dyddiad: 2019-01-29

Rhybuddion Gwarchod Cymunedol

...darllen mwy

Government Unveils New Domestic Abuse Legislation

Dyddiad: 2019-01-23

Government Unveils New Domestic Abuse Legislation

...darllen mwy

Sleepwalking – Is It A Defence?

Dyddiad: 2019-01-21

Sleepwalking – Is It A Defence?

...darllen mwy

Plead in Haste, Regret at Leisure

Dyddiad: 2019-01-16

Plead in Haste, Regret at Leisure

...darllen mwy

Cyfnodau byr yn y carchar am ddod i ben?

Dyddiad: 2019-01-15

Cyfnodau byr yn y carchar am ddod i ben?

...darllen mwy

Sefyllfa sydd yn achosi penbleth i riant ac allasai olygu cael ei garcharu

Dyddiad: 2019-01-11

Sefyllfa sydd yn achosi penbleth i riant ac allasai olygu cael ei garcharu

...darllen mwy

Galw Anne Sourby yn Natsi

Dyddiad: 2019-01-11

Galw Anne Sourby yn Natsi

...darllen mwy

Drink Driving - The Reality

Dyddiad: 2019-01-02

Drink Driving - The Reality

...darllen mwy

Computer hacking

Dyddiad: 2019-01-02

Computer hacking

...darllen mwy

It’s a Genuine Fake!

Dyddiad: 2019-01-02

It’s a Genuine Fake!

...darllen mwy

Fly-tipping – ensuring all polluters pay

Dyddiad: 2018-12-06

Fly-tipping – ensuring all polluters pay

...darllen mwy

Restorative Justice

Dyddiad: 2018-11-22

Restorative Justice

...darllen mwy

Troseddau yn ymwneud a budd-daliadau gwladol

Dyddiad: 2018-11-08

Troseddau yn ymwneud a budd-daliadau gwladol

...darllen mwy

What is harassment?

Dyddiad: 2018-10-24

What is harassment?

...darllen mwy

Inadmissible confessions

Dyddiad: 2018-10-23

Inadmissible confessions

...darllen mwy

Focus on 'Dangerous Dogs'

Dyddiad: 2018-10-17

Focus on 'Dangerous Dogs'

...darllen mwy

Can I get a reduced sentence by helping the police?

Dyddiad: 2018-10-10

Can I get a reduced sentence by helping the police?

...darllen mwy

Cwmniau a Llwgrwobrwyo

Dyddiad: 2018-10-04

Cwmniau a Llwgrwobrwyo

...darllen mwy

Dirmyg Llys

Dyddiad: 2018-10-02

Dirmyg Llys

...darllen mwy

Cwmniau Prawf Preifat yn methu yn eu dyletswydd tuag at ddioddefwyr, a chymdeithas

Dyddiad: 2018-09-27

Cwmniau Prawf Preifat yn methu yn eu dyletswydd tuag at ddioddefwyr, a chymdeithas

...darllen mwy

A yw cynorthwyo’r heddlu yn golygu cwtogi dedfryd?

Dyddiad: 2018-09-25

A yw cynorthwyo’r heddlu yn golygu cwtogi dedfryd?

...darllen mwy

Oes raid i mi roi rhif adnabod personol, rhif PIN fy ffon i’r heddlu?

Dyddiad: 2018-09-20

Oes raid i mi roi rhif adnabod personol, rhif PIN fy ffon i’r heddlu?

...darllen mwy

Ymosodiadau ar Weithwyr Gwasanaethau Argyfwng

Dyddiad: 2018-09-18

Ymosodiadau ar Weithwyr Gwasanaethau Argyfwng

...darllen mwy

What to expect as a witness

Dyddiad: 2018-09-12

What to expect as a witness

...darllen mwy

Pa hawliau sydd gan yr heddlu i roi prawf llygaid i mi?

Dyddiad: 2018-09-04

Pa hawliau sydd gan yr heddlu i roi prawf llygaid i mi?

...darllen mwy

Acquittals and enhanced record checks

Dyddiad: 2018-08-24

Acquittals and enhanced record checks

...darllen mwy

What to expect as a witness

Dyddiad: 2018-08-20

What to expect as a witness

...darllen mwy

Criminal damage

Dyddiad: 2018-08-07

Criminal damage

...darllen mwy

Dynladdiad - Canllaw Dedfrydu Newydd

Dyddiad: 2018-07-31

Dynladdiad - Canllaw Dedfrydu Newydd

...darllen mwy

The Death Penalty and Extradition

Dyddiad: 2018-07-26

The Death Penalty and Extradition

...darllen mwy

Cliff Richard, Preifatrwydd a’r Ddeddf Gwarchod Data.

Dyddiad: 2018-07-24

Cliff Richard, Preifatrwydd a’r Ddeddf Gwarchod Data.

...darllen mwy

Iechyd a Diogelwch wedi mynd o’i gof!

Dyddiad: 2018-07-24

Iechyd a Diogelwch wedi mynd o’i gof!

...darllen mwy

Consent

Dyddiad: 2018-07-18

Consent

...darllen mwy

It’s health and safety gone mad!

Dyddiad: 2018-07-16

It’s health and safety gone mad!

...darllen mwy

Canllawiau Dedfrydu Newydd

Dyddiad: 2018-07-06

Canllawiau Dedfrydu Newydd

...darllen mwy

Weapons - Government to Get Tough

Dyddiad: 2018-06-26

Weapons - Government to Get Tough

...darllen mwy

Troseddau yn Ymwneud a’r Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad: 2018-06-05

Troseddau yn Ymwneud a’r Cyfryngau Cymdeithasol

...darllen mwy

But I had no choice!

Dyddiad: 2018-05-16

But I had no choice!

...darllen mwy

Trafferthion talu dirwyon

Dyddiad: 2018-05-08

Trafferthion talu dirwyon

...darllen mwy

A fydd fy enw yn ymddangos yn y papurau newydd?

Dyddiad: 2018-05-08

A fydd fy enw yn ymddangos yn y papurau newydd?

...darllen mwy

Did Ant Get Off Lightly?

Dyddiad: 2018-04-18

Did Ant Get Off Lightly?

...darllen mwy

Cais am wybodaeth am yrrwr cerbyd

Dyddiad: 2018-04-18

Cais am wybodaeth am yrrwr cerbyd

...darllen mwy

Hawl i gael eich anghofio

Dyddiad: 2018-04-16

Hawl i gael eich anghofio

...darllen mwy

The Disclosure and Barring Service

Dyddiad: 2018-03-22

The Disclosure and Barring Service

...darllen mwy

Searching For Answers

Dyddiad: 2018-03-15

Searching For Answers

...darllen mwy

Shaken Baby Syndrome

Dyddiad: 2018-03-05

Shaken Baby Syndrome

...darllen mwy

What Happens in Rome, May Not Stay in Rome

Dyddiad: 2018-02-19

What Happens in Rome, May Not Stay in Rome

...darllen mwy

Osgoi'r Gosb Eithaf

Dyddiad: 2018-02-15

Osgoi'r Gosb Eithaf

...darllen mwy

HEDDLU YN EHANGU'R DEFNYDD O GYFARPAR CLUDADWY I ADNABOD TROSEDDWYR

Dyddiad: 2018-02-14

HEDDLU YN EHANGU'R DEFNYDD O GYFARPAR CLUDADWY I ADNABOD TROSEDDWYR

...darllen mwy

Yr hawl i gael eich anghofio

Dyddiad: 2018-01-31

Yr hawl i gael eich anghofio

...darllen mwy

Unexplained Wealth Orders

Dyddiad: 2018-01-29

Unexplained Wealth Orders

...darllen mwy

The "Right to be Forgotten"

Dyddiad: 2018-01-25

The

...darllen mwy

Pan mae pobl yn crybwyll y gair Bitcoin mae'n amser gofyn cwestiynau

Dyddiad: 2018-01-19

...darllen mwy

The Prosecutor in Your Pocket

Dyddiad: 2018-01-18

The Prosecutor in Your Pocket

...darllen mwy

Extradition - An Introduction

Dyddiad: 2017-12-07

Extradition - An Introduction

...darllen mwy

Ewch ar ol yr arian

Dyddiad: 2017-12-07

Ewch ar ol yr arian

...darllen mwy

Jury Trial - How Your Fate is Decided

Dyddiad: 2017-12-05

Jury Trial - How Your Fate is Decided

...darllen mwy

Follow The Money

Dyddiad: 2017-11-30

Follow The Money

...darllen mwy

Dim diferyn o alcohol cyn gyrru

Dyddiad: 2017-11-30

Dim diferyn o alcohol cyn gyrru

...darllen mwy

Dronau a'r gyfraith

Dyddiad: 2017-11-30

...darllen mwy

Wedi cael dedfryd gan Lys Ynadon, a oes modd apelio?

Dyddiad: 2017-11-30

...darllen mwy

Time to Test the Brakes

Dyddiad: 2017-11-09

Time to Test the Brakes

...darllen mwy

Drugs - No Laughing Matter

Dyddiad: 2017-11-07

Drugs - No Laughing Matter

...darllen mwy

Fireworks and the Law

Dyddiad: 2017-10-31

Fireworks and the Law

...darllen mwy

Convicted Before A Magistrates' Court - Can I Appeal?

Dyddiad: 2017-10-24

Convicted Before A Magistrates' Court - Can I Appeal?

...darllen mwy

Government Signals Tough Sentencing Changes

Dyddiad: 2017-10-24

Government Signals Tough Sentencing Changes

...darllen mwy

Lights, Camera, Action - Modern Policing

Dyddiad: 2017-10-24

Lights, Camera, Action - Modern Policing

...darllen mwy

Problem sy'n dreth ar fusnesau

Dyddiad: 2017-10-23

Problem sy'n dreth ar fusnesau

...darllen mwy

Gwaredu Sbwriel yn Anghyfreithlon

Dyddiad: 2017-10-23

...darllen mwy

Celwydd?

Dyddiad: 2017-10-22

Celwydd?

...darllen mwy

 

Mae Ein Arbenigedd yn Cynnwys:

> Anaf Personol
> Cyfraith Teulu
> Trosedd
> Ymgyfreitha Cyffredinol

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: 14A Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd

Ffôn: 01758 455500

E-bost: office@strainandco.co.uk

facebook twitter

© 2019 Strain a'i Gwmni. Rheolir ac Awdurdodir gan yr SRA rhif 644052. Cedwir Pob Hawl. Rhybudd Preifatrwydd.

Gwefan gan Delwedd.